I&B Mobilhome huren vakantie

Algemene voorwaarden

Mobilhome huren

Huurvoorwaarden

1. PRIJZEN

Onze prijzen zijn inclusief BTW 21%, omniumverzekering met 1.000€ vrijstelling (tevens waarborg), reisbijstandsverzekering en verbruik van gas.
Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil ten laste van de huurder.
Max. 2000 km per week zijn inbegrepen in de prijs, extra kms aan 0,25 /km btw incl. onbeperkte kms vanaf 3 weken verhuur.

2. VERHUURTERMIJNEN

Weekverhuur: afhaling vrijdag tussen 15u00 en 17u00, inlevering vrijdag tussen 10u00 en 12uOO.
Andere verhuurtermijnen worden steeds volgens afspraak gemaakt.

3. UITRUSTING

Volgens inventaris omvat de uitrusting een fietsenrek (4 fietsen), een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220v, een vulslang voor water, kook-en eetgerei, radio-CD, 2 gasflessen, waarvan 1 in de prijs inbegrepen is (indien de 2de gasfles door de huurder wordt aangesloten, zal dit verrekend worden).
De motorhomes zijn voorzien van een anti-diefstal-systeem met stroomonderbreker.
Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 25-jarige leeftijd..

4. WAT NIET WORDT TOEGELATEN

Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave enz. zijn NIET toegelaten.
Roken in de mobilhome, ook in de bestuurderscabine is NIET toegelaten.
Kleine huisdieren zijn toegelaten mits toelating van de verhuurder. Evenwel op eigen risico m.b.t. eventuele schade.

5. BESTUURDER / WAARBORG

Verhuur aan bestuurder jonger dan 25 jaar is niet toegestaan.
De bestuurder heeft een vaste woonplaats in België.
De bestuurder moet minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
De bestuurder is de laatste 5 jaar niet uit het recht gezet tot sturen.
De waarborg dient ten laatste 2 weken voor afhaling via bankoverschrijving op onze rekening gestort te worden.
De waarborg wordt ten laatste 2 weken na inname en controle aan u terugbetaald en/of verrekend met extra kosten bv. extra kms, schade, boetes, enz.

6. VOORWAARDEN

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft InB-mobilhomeverhuur het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover. Iedere overtreding met inbeslagname van het bij InB-mobilhomeverhuur gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen van een schadevergoeding aan InB-mobilhomeverhuur gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
Onderweg kan u bij eventuele problemen van motor of onderstel RUWELKA ASSISTANCE, +32 3 253 63 46, bellen. Schade onderweg dient binnen 24 uur telefonisch aan InB-mobilhomeverhuur gemeld te worden, zodat wij VOOR terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder beheert het gehuurde voertuig als "goede huisvader" en brengt de mobilhome in dezelfde staat terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden u bij afhaling gemeld.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden. Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder.
Toilet, ijskast, diepvries enz. moeten leeg en gereinigd zijn.
Bij niet-reiniging van de motorhome wordt € 150 aangerekend: buiten poetsen € 75, binnen poetsen € 75. Toiletcassette ruimen € 50 en afvaltank lozen € 25.
Reiniging door de huurder gebeurt NIET in een carwash, niet met hogedrukreiniger, schuurmiddelen en grondwater.

7. BETALING

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 50% van de totale huursom te worden voldaan door bankoverschrijving.
Het resterende bedrag van de huursom moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek in ons bezit zijn.
Betalingen gebeuren via bankoverschrijving op rekeningnummer BE77 0689 0898 8542.
Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door InB-mobilhomeverhuur geannuleerd.
In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 8).

8. ANNULERING DOOR DE HUURDER

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 30ste dag VOOR de vertrekdag: het verschuldigde voorschot
  • bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag : 50% van de huursom
  • bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag VOOR vertrek : 90% van de huursom
  • bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom

Bel ons op +32 496 23 35 63

Uw vakantie begint hier!